Afhandeling conversaties beheren

Wanneer u een conversatie als gesloten heeft gemarkeerd, kunt u ervoor kiezen om de conversatiestarter te vragen om een mening voor afhandeling. Bijvoorbeeld omdat de vraag beantwoord is of de klacht afgehandeld. Deze krijgt dan de mogelijkheid om de afhandeling te beoordelen. Deze beoordeling ziet u vervolgens terug in de kolom “waardering”.

In de statistieken kunt u de gemiddelde tevredenheid terugvinden behorend bij de afhandeling en ook kunt u de gemiddelde afhandel- en reactiesnelheid in dagen in kaart brengen.