Algemene informatie Faseringen

Een bouw- of infraproject is doorgaans opgedeeld in fases, zoals bijv. initiatief, ontwerp, uitvoer. Binnen de faseringen kunt u deze fases zelf aanmaken, dateren en voorzien van belangrijke mededelingen.

Op deze manier krijgen volgers een heldere inkijk in het verleden en toekomst van uw project. Door uw volgers vooraf al op de hoogte te stellen van geplande activiteiten, kunnen zij daar al op anticiperen.

U bent volledig vrij in het opdelen en de naamgeving van fases, zodat deze goed aansluit bij uw specifieke wensen.