Een gebruiker toevoegen

Door aan de rechterkant op “Nieuwe projectgebruiker” te klikken kunt u eenvoudig het e-mailadres invoeren van een medewerker of opdrachtgever. U kunt daarbij de selectie maken tussen twee verschillende rollen:

  • Alleen weergeven
  • Projectbeheerder

“Alleen weergeven” zorgt ervoor dat iemand zelf geen wijzigingen kan doorvoeren in uw project. Men kan dus niets per ongeluk verwijderen of zelf toevoegen. Dit kan handig zijn voor als u opdrachtgever inzage wil geven in de statistieken bijvoorbeeld. De projectbeheerder heeft alle rechten om het project bij te houden.

Indien u meerdere projecten hebt dan bestaat er nog een 3e rol die voorhanden is: de Account Manager. Deze heeft toegang tot alle projecten die onder 1 organisatie valt.